Co nám politici ani pan farář neřeknou

Víte, co jsou to Kony Stavby Světa?Že nevíte?Není divu. Ve škole se o tom nemluvilo. Neřekl vám to ani pan farář, a dokonce to nezaznělo ani v televizi, kterou spousta lidí poslouchá, aby byla takzvaně „v obraze“.A přece existují. Je to souhrn Pravidel, na kterých je postaven svět. A to ten viditelný i ten neviditelný. Jejich pochopení vede k harmonickému životu a také k osobnímu rozvoji každého z nás. Všechny Kony Stavby Světa jsou navzájem propojené, podporují se a doplňují.Pochopit Kony Stavby Světa a žít v souladu s nimi je jako plout po proudu řeky, jako letět po větru. Kdo se proti nim postaví, je jimi smeten. A nezáleží na tom, zda tak učiní vědomě nebo z neznalosti, z nepochopení. Je to jako kdyby se postavil lavině.Kony Stavby Světa platí pro všechny.

pokračování zde