Proč slavit Svátky a konat Obřady


  Proč slavit svátky a proč konat obřady?
  Jako Svátky jsou označeny dny v roce, které odkazují na významnou událost v dějinách daného Národa.

  Oslavami našich svátků napomáháme k udržování a upevňování národní Kultury. Oslavy svátků jsou naší radosti a tvořivou povinností. Je to činnost, kterou se hlásíme k odkazu našich Předků a našich Světlých Bohů.

  Obřad je rituální způsob, kterým daný svátek kolektivně slavíme. Napojujeme se a znovu oživujeme napojení na naše Předky, na naše Rody, na naše Světlé Bohy.

  Proč slavit ve skupině?
  Obřadný rituál může soukromě vykonat každý sám za sebe, způsobem, který mu vyhovuje a účinek rituálu se dostaví v závislosti na jeho vnitřní čistotě, síle jeho přesvědčení a schopnosti udržet pozornost.

  Pokud se obřad vykonává kolektivně, síla obřadu je větší, než je součet síly všech zúčastněných (síla jednotlivců se nesčítá, ale násobí).
  Toto přirozeně klade větší nároky na osobu, která obřad vede. Tato osoba by měla mít určitou mravní čistotu, měla by se umět napojit na jemnohmotný svět a musí dokázat udržet svou pozornost na záměr obřadu po celou dobu konání tohoto obřadu.
  Není to jednoduché, ale vše se dá naučit a ke všemu lze dospět intenzivním usilováním. Nejlepší cestou, jak se k tomu propracovat, je kultivace vlastní osoby a souběžně s tím získávání zkušeností při vykonávání soukromých rituálů.

  Jaké postupy se mají při obřadech vykonávat?
  K naší velké škodě a k radosti našich nepřátel jsme vlivem tisíciletého útlaku a vymazávání naší Rodové paměti na postupy těchto obřadů zapomněli.
  Jaká byla síla našich původních obřadů lze usuzovat podle toho, že většina našich svátků byla překryta svátky židokřesťanské víry, a to stylem – co nejde vymazat, musí se přemazat. Trochu posunout termín, trochu pozměnit smysl, změnit jména, upravit historii a po pár generacích místo Dne přeměn slavíme Vánoce, Místo Kupaly zapalujeme svatojánské ohně atd.
  Našim cílem je znovu obnovení naší kultury a našich tradic. Posbírejme střípky informací a postupně začněmě naše svátky slavit tak, aby byly co nejvíce podobné těm původním.

  Co říci závěrem?
  Snad jen něco málo ze Zápovědí našich Bohů, které nás nabádají k oslavám Svátků našich Bohů a Předků.

  Lada Bohorodička /16/
  – Nikdy nezapomeňte, děti Rasy Velké, na Bohy – Ochránce Rodů vašich, neboť všichni Bohové – Ochránci a moudří Předkové vaši jsou mohutné kořeny Rodů vašich, zdroj života a růstu Rodů vašich.

  Bůh Ramchat /9., 30., 32,/
  – Navraťte se ke svým kořenům a otevřete si bránu do Božího Světa (Pravi)
  – Vzdávejte čest vašim Bohům a Tvůrci Jedinému a získáte mír a pokoj v životě vašem a otevřou se Brány Mezisvěta pro vás.
  – Svatě ctěte všechny svátky, které vám zanechali vaši Předkové, vneste do svého života radost a blahé činy pro Slávu Bohů a Předků vašich.

  Bůh Svarog /8., 9., 10., 12., 13., 14. /
  – Oslavujte Kupalské dny. Vzpomínejte na vítězství Peruna, jak Perun porazil Skipera a jak svým sestrám dal Svobodu, jak je očistil ve vodách Irije.
  – Oslavujte Perunův den, jak Perun šel na pátý den k Divě ruku si přát, jak Perun zvítězil a z Nebes snesl Boha Velese, vzpomínejte na svatbu Perunovu.
  – Ctěte Ladu Matičku a Nebeského Roda. Ochránce Rodů Rasy Velké a potomků Roda Nebeského.
  – Ctěte si den Makoše Matičky, Světlozářivé Velké Matky, Nebeské Bohorodičky.
  – Ctěte den Tarcha Dažboga, připomínejte si jeho svatbu.
  – Ctěte Velkou Inglii a Bohy Vaše, kteří jsou skutečně posláni od Boha Roda Nebeského.

  Přeji Vám hodně zdaru a tvořivé síly při práci na obnově Slavienské Kultury ve vašich Občinách.
  A nezapomeňte si hrát.
  Příště dodám kalendář našich obřadů.
  kalendář
  Pepa, Občina Třinec

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *