Světlo jejích očí a jeho Duša

Co se to s námi stalo? Co se to stalo s muži? A co se ženami? Kde jsou ti bojovníci, živitelé a ochránci? Kde jsou ty moudré léčitelky a tvůrkyně života?
S každou další generací jsou muži méně mužní a ženy méně ženské.
Muži křičí: „Budeme se chovat jako muži, až vy se začnete chovat jako ženy!“
A ženy křičí: „Budeme více ženami, až budeme cítit vaši ochranu a podporu!“
Tak kdo z nich je na vině? A kdo to má napravit?

pokračování zde