Zápovědi Bohyně Lady

Lada

1. Blahoslavení Svarogem prvorození Rodu, ať se spojují Rodinným Svazkem v Létech Moudrosti své.

2. Žena, která se zřekne svého muže a jeho Rodu, není důstojná být Matkou a nepozná Štěstí a Radost ve svém životě, ale jen hořkost ztrát.

3. Matka, která se zřekne svého dítěte v bolestech narozeného, nedojde pokoje v Duši své, ani ve Světě Javi, ani ve Světě Navi a Svarga Přečistá se před ní ukryje navěky.

4. Nechť vloží každá Matka Duši svou do všech činů svých a vytvoří v Domě svém Pokoj, Lad a Radost.

5. Dcera Boží ať se nezříká své povinnosti před Rodem a ať se nezříká rodit děti v souladu s Povinností před Rodem.

6. Ať vládne v Rodinném svazku jen Lad a Láska a pak tento Rodinný Svazek nepostihnou útrapy, lichotění a ztráty.

7. Žijte lidé, v Svazku s Přírodou, rozmnožujte ji ale neničte ji.

8. Ať přijme dcera Boží v Rodinném Svazku manžela sobě zalíbeného, a ať ho lúbí /miluje/ a ctí jako Boha – Ochránce svého.

9. Ať přijme syn Boží v Rodinném Svazku manželku sobě zaslíbenou a ať ji lúbí /miluje/ a ctí ji jako Bohyni – Ochranitelku Krbu svého a pokračovatelku Rodu svého.

10. Zachovávejte Rodinné Svazky vaše, Bohy posvěcené, v časech radostných i v časech bolestných a pomůžou vám Světlí Bohové a rozmnoží se přestaré Rody vaše.

11. Ochraňujte, Boží dcery, od malička vlasy plavé – čest Rodů svých, zaplétejte si své vlasy plavé do copů dlouhých, pokrývejte je ochrannými symboly.

12. Vstávejte ze snů s Jasným Sluníčkem a na odpočinek ať vás vyprovází Hvězdy Jasné.

13. Když přibude v Rodech Rodičům mladší syn, podpoří on své Rodiče ve dnech jejich stáří, tak jak oni podporovali jeho ve dnech jeho mládí.

14. Když je ve vašem slavném Rodě víc než šest dcer, bude lepší spojit se se silným Rodem, ve kterém je více než šest synů. Toto blahodárné spojení vašich Rodů posílí prastaré a slavné Rody vaše.

15. Čím víc dětí bude ve vašich Rodech, tím více Lúbosti, Radosti a Štěstí přijde do Rodů vašich, neboť vaše děti posilují Rody vaše a přivádějí je k velikosti a rozkvětu.

16. Nikdy nezapomeňte, děti Rasy Velké, na Bohy – Ochránce Rodů vašich, neboť všichni Bohové–Ochránci a moudří Předkové vaši jsou mohutné kořeny vašich Rodů, zdroj života a rozkvětu vašich Rodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *