Staroslovienská Bukvice

Více informací o tomto tématu je na webu Vladana Kociána
https://www.boukovice.com/

Staroslovienská Bukvice je jedno z původních druhů písma Slavienů, to jsou ti, co slaví své Předky. Za naše Předky se považují Rody Asů Strany Asů (RASA). Tyto rody se nazývaly Ch´árijci, D´árijci, Raséni a Sviatorusi. Hovořily stejným jazykem, ale každý z nich měl své písmo. Ch´árijci a D´árijci používali RUNY, Raséni MALVICI a Sviatorusi BUKVICI.

staroslovanské-písmo-BUKVICE-orig-300x266

Pro uchování představ a obrazů do dnešní, jednodušší formy myšlení je vhodnější začít Staroslovienskou Bukvicí. Je poměrně jednoduchá. Má 49 znaků a každý znak může mít až 49 obrazů, čímž vzniká kombinace 49×49. Na sklonku přejmenování Venédie za Jevropu byla Bukvice nejrozšířenějším a nejužívanějším písmem na tomto území mezi lidmi v běžném životě.

Tato forma psaní obsahuje klíč k chápání obrazového významu slov, dokážeme s ní odhalovat původní slova, jejich podobu a hlavní význam. Chápáním tohoto fenoménu si napravujeme nejen jazyk, ale tím, že je zahrneme do naší řeči – mluvy, si vylepšujeme naše DNK, neboť vibrace slov rezonuje naším tělem a ovlivňuje jej. Díky pochopení významu a energetiky slov máme možnost omezit používání některých slov a ustálených slovních spojení, které nás omezují a rozlaďují. Příkladem je třeba slovo „úžasný“.

Každý starobylý národ si dokáže přečíst staré záznamy ve svém jazyce. My toto nedokážeme, pokud neznáme Bukvici.

Pronikáním do tajů Staroslovienské Bukvice můžeme odhalit také různá falza nebo zastřené údaje, které nám jsou po staletí podsouvány. Jako příklad může sloužit třeba fikce o Přemyslu Oráči. Oráč, je ten, kdo provádí orbu. Ze Staroslovienské Bukvice zjistíme, že „OR“ je síla nebo také moc (ve španělštině je or nebo oro název pro zlato). „AČ“ nám uchovává formu, neboli přesněji centralizuje, soustřeďuje. Takže první Přemyslovec je ten, kdo centralizuje moc. Nevím kdo jej tak nazval, či on sám, nebo nějaký dějepisec, přesněji řečeno historik.

Pokud máte zájem o studium Staroslovienské Bukvice, kontaktujte mě na adrese občina.městoalbrechtice@seznam.cz
Vladan Kocián, Občina Město Albrechtice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *