Bukvice a 49 let života člověka

STAROSLOVANSKÁ BUKVICE A VÝVOJ OSOBNOSTI ČLOVĚKA
 
V Bukvici je zakódovaná moudrost, podle které se člověk vyvíjí. Každé Bukvě odpovídá nějaká vlastnost, ale nikdy to není jen jediná vlastnost, protože každá Bukva má více významů a lze na ní pohlížet z více stran a z různých kvalitativních úrovní.
Bukvic je 49 a to odpovídá 49 letům lidského života. Člověk, který prošel celým vývojovým cyklem, tedy dokončil 49 let života a naučil se ovládat všechny hmotné a jemnohmotné struktury, dojde k poslední Bukvě, která odpovídá času. Překročí tuto úroveň a postupuje zase znovu od začátku na další úrovni kvality – vývoj ve spirále, nikoli v kruhu.
Zde lze nalézt vysvětlení toho, proč naši předkové volili do rady starších lidi od 50 let.
 
ZEMSKÁ TĚLA
Těla, která umírají s člověkem
 
Vývoj fyzického těla 1-7 let
 
AZ
Narodil se Bůh na zemi, malý Bůh-velká radost. Vše se točí kolem něj.

BOGI
Dítě vnímá že není samo, že kolem něj jsou i jiní Bohové

VIEDY
Čas zkoumání, kladení otázek, sbírání vědomostí

GLAGOLI
Rozvoj řeči, dítě nejen poslouchá, ale už i něco zajímavého může sdělovat

DOBRO
Tvoření dobrých skutků, konání, přebírání starostí a povinností, pomoc ostatním

JESŤ
Uvědomění si existence v prostředí, přijetí živlů do svého života, ovládání živlů,

JESM
Množství variant existence, dosahování stejného výsledků různými způsoby
 
Zformování fyzického tělo, uvědomění si vlastní existence a vědomí toho, že existuje více možností
 
Vývoj těla žáru, rozvoj energetického těla 8-14 let
 
ŽIVOT
Vnášení energie do života, otužování, gymnastika

DZIELO
Poznávání něčeho o čem ještě nevíme, co neznáme

ZEMLJA
Ovládání fyzické rovnováhy. Učit se pevně stát na nohou, být silný, propojený se zemí. Hry na ovládání těla.

IŽE
Rozvíjení psychické rovnováhy, zkoušky jeho psychické rovnováhu, jak reaguje na pochvalu, na urážku, flexibilita nervového systému

IŽEI
Božský proud – přijímaní tohoto proudu. Na fyzické úrovni je to páteř. Pokud není rovná páteř, tak Božský proud neprochází, Je nutno udržovat pružnost kloubů a rovnou páteř

INIT
Společenství – období skupinkování dětí podle zájmů, pozorujme jakou společnost děti vyhledávají a usměrňujme je

HERV
Krása – člověk, který se správně vyvinul, září, vyzařuje z něj krása, síla a připravenost na další cestu.
 
Fyzicky a energeticky je dítě již dospělé. Pokud máme dobře připravené fyzické a energetické tělo, můžeme postoupit k dalšímu vývoji a nehrozí nám poškození
 
Vývoj těla NAVI, rozvoj těla informace 15-21 let
 
KAKO
Jak – hledání nových způsobů, jak se dívat na staré věci. Učit se vše přijímat Všímavost, soustředění, nerozptylovat pozornost, učit se být v tady a teď

LJUDIA
Čas lásky, otevírání srdce, člověk chápe lidskost, lásku, vnímá proč je na světě

MYSLIETIE
Přemýšlení, analýza informací, využití informací ve svém životě

NAŠ
Vše, co k nám patří, to, co zanechali naši předkové, tradice, umění rozdělit co k nám patří a co ne (v dnešní době je toto trochu zaprášené, ne vždy je to totéž, co měli na mysli naši předkové)

ON
Něco vnějšího, ale co je i uvnitř. Bůh ve smyslu dokonalosti

POKOJ
Stav pokoje vnitřní stav těla a ducha. Pokud se nacházíš ve stavu pokoje, najdeš správnou cestu

RIECI
Impulz – řeč, ne jemná, ale silná, už víš, kdo jsi a co chceš a máš sílu přejít na další úroveň. Dítě dostane své poslední jméno – duchovní jméno, které je tajné a zná ho jen ono a člověk, který mu jej dal. Při svatbě se mohlo sdělit partnerovi,
 
Vývoj těla smyslů, rozvoj těla citlivosti 22-27 let
 
SLOVO
Člověk má v mysli obrazy, a pomocí slova se ten obraz chytá. Kultivace řeči, umění ovládat svou řeč, čistota řeči. Používáni řeči správným způsobem

TVIERDO
Utvrzování a uchovávání všeho, co člověk za celý život nasbíral

UK
Přibližování k něčemu. Přibližování se ke Konům, k tomu, co je nejdůležitější. Život podle svědomí

OUK
 

FIERT
Stav šlechtice, ale ne na základě hmotných statků. Konání podle tradice předků, zachování čistoty Rodu, a Krve.

CHIER
Harmonie, ale na vyšší úrovni. Člověk se stává pánem svého života

OT
Oddělení od celku – člověk je celistvý a může tvořit něco nového
 
 
HVĚZDNÁ TĚLA
Těla, která jsou součástí duše a se smrtí zůstávají navždy v jemnohmotných strukturách
 
Vývoj těla intuice, rozvoj těla citlivosti, klubíčko 28-34 let
CI
Dáváme si nové cíle, umění stanovit si správný cíl a dosáhnout jej. Rozvíjení práce s obrazy.

ČERVL
Broušení diamantu

ŠA
Prostor, umění vytvořit fyzický nebo energetický ten prostor, který člověku pomáhá.

ŠTA
Štít – člověk selektuje, už ví, koho si pustit do svého prostoru a umí svůj prostor ochránit

JER
Tvoření, které je v procesu, není ukončeno

JERY
Množství, umění propojování, spojování, tvoření v souladu s tradicí a božským proudem

JERE
Propojení člověka s Božským proudem a vytvořil něčeho dokonalého
 
Probíhá zasvěcení mistra. Čeho člověk dosáhl ve své varně, mohl učit dále
 
Vývoj těla divů, rozvoj těla kouzla 35-41 let
Člověk umí dělat kouzelné věci, vše kolem něj je jako pohádka
 
JAŤ
Nebeské znalosti se rozlévají po zemi

JUŇ
Pohyb v rámci společného proudu. Junný je nedospělý. Poznání toho, v čem ještě člověk nedospěl a hledání jiného proudu, který jej dovede tam, kam je třeba

AR
Shromáždění, společnost na základě něčeho, co lidi propojuje. Jedinec je článek řetězce a musí být silný, aby byl silný celý řetěz

EDO
Dotekem něčeho menšího člověk může pochopit něco co je větší. Některé věci jsou tak velké, že je nelze pochopit jednoduše

OM
Stav blahosti, záblesku. Nelze jej chápat mozkem ale rozzářením se. Slovo OM něco znamenalo ve všech kulturách

JEŇ
Po tom ozáření člověk vidí svět obrazově, z více stran, vidí i ty strany krychle, které jsou zakryty. Člověk vidí všechno, ne jen to, co mu ukazují

OD
Dědictví, vše, co člověk dostal od svých předků. NA této úrovni už opravdu ví a chápe. Člověk je nádoba, která v sobě má vše
 
Vývoj božského těla, tělo světla, svatosti 42-49 let
 
JOTA
Jednotka poznání, míra poznání

OTA
Božský proud, umění odstranit něco, co člověk nepotřebuje. Prozkoumat, vyhodnotit, odložit

KSI
Duch – poznávání ducha který člověka propojuje s bohem

PSI
Psychika – člověk musí mít stabilní psychiku aby zvládl vše kolem sebe. Lidé mnohdy dojdou do určité úrovně ale psychicky je to zlomí

FITA
Opravdové propojení s přírodou, chápaní že jsme její součástí

IŽICA
Blahost, setrvání ve stavu blahosti

IŽA
Čas již neexistuje