Transmisní meditace

Co je to Transmisní meditace?

Transmisní meditace je speciální druh skupinové práce, v průběhu které účastníci nabízí sebe (svá energetická centra, nebo-li čakry) jako nástroje pro transformaci (snížení vysokého potenciálu) duchovních energií, jenž pochází od Duchovní planetární hierarchie Mistrů.

TMMistři jsou staršími bratry lidské rasy, kteří střeží a vedou lidskou evoluci. Tímto způsobem zásobují planetu energiemi, které mění svět a které jsou takto více přístupné a užitečné pro lidstvo i pro další podlidské říše. Podle britského ezoterika a mezinárodního lektora Benjamina Creme je transmisní meditace nejdůležitější prací, kterou skupiny mohou nyní snadno vykonávat. Není v rozporu se žádnou jinou meditační praxi, kterou se běžně zabýváme. Ve skutečnosti individuální meditaci posílí, jako i další naše působení a službu.

Transmisní skupina není místem, které by sloužilo individuálnímu poradenství, „channelingové“ práci, kontaktům s astrální rovinou, ale ani s anděly a strážci, atd. Spíše opačně, při transmisní meditaci je třeba se těmto kontaktům vyhýbat. Je potřeba pouze a jednoduše odevzdat sebe sama službě světu. Vedlejším působením tohoto nezištného konání je stejně potom intenzivní duchovní vývoj všech zúčastněných. To, čeho je možno dosáhnout v průběhu 20 let individuální meditace, je možno dokázat v průběhu jednoho roku soustavné a pravidelné transmisní práce.

Velká invokace
Nechť z bodu světla v Mysli Boží proudí Světlo v mysl lidí
Kéž Světlo sestoupí na Zem!
Nechť z bodu lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí
Kéž se Kristus vrátí na Zem!
Ze středu, v němž je Vůle Boží známá,
kéž účel malé lidské vůle vede,
ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.
Ze středu, jejž lidské plémě zveme,
nechť plán Lásky a Světla vzejde
a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.
Kéž Světlo, Láska a Síla
obnoví tento plán na Zemi!

Velká invokace je modlitbou velké síly. Skrze její vyslovení každá přenosová skupina může vyvolat Kristovy energie a energie Mistrů a sloužíce jako nástroj, dovolí energiím protékat skrze svá energetická centra jednoduchým a přitom vědeckým způsobem.
Je to světová modlitba, není majetkem žádné skupiny ani sekty. Doporučujeme, abyste ji používali a rozšiřovali pro užitek lidstva. Skrze ní pak proudí dobrá vůle proměňujíc vzájemné sousedské vztahy kdekoli na Zemi.

Více na
http://ekoland.klub.sweb.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *