Zápovědi Striboga

 1. Duchem naplněný Rodinný Svazek je posvěcen všemi živly a Bohy Nebeskými.
 2. Muž, který nemá děti, nenaplňuje povinnost před Rodem svým a Rasou Velkou, neboť děti jeho jsou pokračováním jeho prastarého Rodu.
 3. Nepohasne Oheň ve vašich srdcích a krbech, když budete žít podle svého Svědomí a ne podle učení cizinců.
 4. Neposkvrňujte hnilobou (rozkládajícího se těla) Svatou zemi vašich Předků, která je nasáklá Krví a Potem vašich Dědů.
 5. Ulehčujte vašim blízkým odchod přes Krody Velké a Lodě prostranné, aby mohly Duše blízkých vašich s Krodovým dýmem vystoupat do Svargy Přečisté k Předkům Vašim.
 6. Ctěte památku svých Předků přinášením nekrvavých obětí, neboť to, co obětujete vy jim, to Oni budou mít.
 7. Neničte své Duše usilováním o pozemské blaho, neboť všechna blaha Světa Javi nevytvoří ani nejmenší blaho Světa Pravi.
 8. Nedodržování mnohých Přikázání zbavuje člověka pomoci Bohů a jeho Předků, neboť jenom těm, kteří dodržují Přikázání a Dva Velké Principy, pomáhají Bohové.
 9. Uzavírejte všechny spory mezi Rody mírem bratrským, ale boje s nepřítelem mírem vítězným.
 10. Do vytvoření vlastního Rodinného Svazku ať je vaše Srdce vždy pokorné Rodičovské vůli, neboť život bez Rodičovského požehnání je horší nežli poroba.
 11. Nechoďte, lidé Rodů Rasy Velké, proti svému Čistému Svědomí a prastarým Konům Rodů vašich, neboť na jiných Cestách života vašeho není klidu pro vaši Duši.
 12. Ochraňujte, lidé Rodů Rasy Velké, své Rodiče a Starce vašich Rodů, neboť není nikoho Bližšího a Moudřejšího pro vás, než Rodiče a Starci vašich prastarých Rodů.
 13. Nevytvářejte, lidé Rodů Rasy Velké, volný vítr ve vašich hlavách, hromová mračna ve své řeči a hroznou bouřku ve svých srdcích.
 14. Pamatujte, lidé Rodů Rasy Velké, že bohatství a rozkvět vašich prastarých Rodů je od začátku uložen ve vašich malých dětech, které máte vychovávat v lúbosti, blahu a lásce k práci.
 15. Věřte, lidé Rodů Rasy Velké, že smysl života a rozkvět vašich Rodů stojí na čtyřech prastarých základech, to je Víra, Svědomí, Láska a Vůle.
 16. Budujte, lidé Rodů Rasy Velké, jak vám velí vaše srdce, neboť vaše srdce je nevysychající zdroj duchovnosti a Boží Síly.