Atma Krija Jóga

„V současné době kali jugy předalo Božství kriya meditaci jako nástroj schopný pozvednout vědomí na vyšší úroveň vibrací. Nyní nastal čas, kdy kriya člověka povznese k božským výšinám. Tak, jak o tom hovoří spisy zanechané na této planetě Bohy, kteří přišli žít mezi lidi, aby v každé době asistovali při jejich probuzení.“ Mahávatár Bábadží

AKY

Átma krija je souborem technik pránájámy, krijí, meditace, muder, manter, ásan a léčení. Její blahodárné účinky se projeví do hloubky v každé sféře našeho života. Pročistí a posílí se tělo, iminutní systém, nervový systém a čakry. Postupně dojde k probuzení šakti. Během dne budete mít více energie a možná vám bude stačit méně spánku. Vaše mysl bude fungovat efektivněji. Zlepší se schopnost soustředění, rozumové uvažování, tvořivost a intuice. Po emoční stránce se budete cítit méně stresovaní a budete schopni procházet životem a jeho výzvami s obnovenou sebedůvěrou, lehkostí a pozitivním naladěním. Začnete se probouzet k hlubokému vnitřnímu míru a budete prožívat pocit stálého štěstí a lásky. Moudrost, pochopení a rozlišování se vám stanou stálým zdrojem vnitřního vedení a podpory. Na konci kursu átma kriyi obdrží student šaktipát, přímý přenos léčivé energie od Mahávatára Bábadžího.

Změny vlivem metody Átma Krija
Átma (vnitřní jáství) je stálý zdroj štěstí, míru a lásky. Átma kriya přináší celkovou transformaci na všech úrovních naší existence – fyzické, energetické, mentální, emocionální, intelektuální a spirituální. Tato Hluboká Proměna je katalyzátorem sjednocení omezeného lidského vědomí se svou pravou identitou – Átma – a Átma s Vědomím Vesmíru.

Átma krija je jednou z nejrychlejších cest vývoje Duše ke stavu realizace Sebe Sama a Boha – nejvyššího lidského potenciálu a konečného cíle Jógy.

Átma krija pomáhá člověku žít ve stavu neustálého vědomí spojení s Božstvím. V důsledku toho se otevírá srdce a jednotlivec se stává projevem čisté, nadsmyslové, nesobecké a stále se rozšiřující božské lásky. Veškeré jeho jednání začíná vycházet z lásky. Tím, že zakoušíme svět jako manifestaci božské vůle, začínáme žít radostnější, harmoničtější, míruplnější, vyrovnanější život. Získáváme přístup ke svému vnitřnímu potenciálu, naše fyzické i duchovní schopnosti se regenerují a prohlubuje se naše chápání, moudrost a schopnost rozlišování.

Átma Krija sestává z několika různých technik:
Pránájáma – dechová cvičení zaměřená na koncentraci, přivádění životní síly do těla a řízení jejího toku v těle. Pránájámová cvičení energizují a čistí fyzické tělo, zklidňují mysl a pomáhají dosahovat vyšších úrovní vědomí. Vyváženost mysli a emocí přináší praktikantovi fyziologický i psychologický prospěch.
Meditace – zjasňuje myšlení a eliminuje myšlenkové fluktuace, což umožňuje zaměřit pozornost na energetická centra v těle.
Mudry – úkony, které vytvářejí „zámkové mechanismy“ pomocí fyzického těla a dokáží tak kontrolovat a směrovat energie v energetickém, mentálním a fyzickém těle.
Mantry – opakování zvukových vzorců se vztahem k určitým energiím spojeným s určitými aspekty Božství. Opakování manter pozvedá a utváří naše vědomí, spojuje nás s Božstvím a pomáhá zklidnit a soustředit mysl, což značně usnadňuje meditaci.
Ásany – fyzická cvičení, jež umožňují udržovat tělo v dobré fyzické kondici, zdravé, bez problémů a nemocí. Ásany podporují tok životní síly v těle a umožňují mu stát se pružným a silným.
ÓM Healing – starodávná skupinová sebeléčebná technika, kterou světu znovu přinesl Mahávatár Bábadží. Podporuje v těle ozdravný proces na fyzické, emocionální, mentální a spirituální úrovni. Transformuje a prosvětluje auru člověka a podporuje duchovní růst.

Posloupnost: Učení Átma krije předal Mahávatár Bábadží Svámímu Višvánandovi. Átma krija je vysoce efektivní jógové cvičení zakotvené v dávné tradici a přitom přizpůsobené modernímu životnímu stylu. Rychlost pokroku v átma krijá józe a její vhodnost pro dnešního člověka jsou důvodem rychlého nárůstu její popularity.

Šaktipát
Na konci kurzu se uděluje přímý přenos léčivé energie známý jako šaktipát. Je zárukou toho, že prvotní „jiskra“ praxe atma kriya jógy byla úspěšně zažehnuta. Konkrétně lze říci, že šaktipát aktivuje čakry (energetická centra v těle), čistí nervový systém a léčí tělo (na emocionální a mentální úrovni). Výsledkem je lepší zdraví, vyšší úrovně uvědomění a nakonec božská blaženost.

Šaktipát v átma krijá józe pochází od Mahávatára Bábadžího a provádí se skrze učitele. Je zcela bezpečný a ze strany studenta při něm není zapotřebí žádného úsilí.

Kurz
Kurs trvá v průměru tři dny. To dává studentovi dostatek času plně pochopit různé techniky, aby je mohl následně začlenit je do svého každodenního života. Vítán je kdokoli nad 18 let bez ohledu na náboženské vyznání, duchovní cestu či kulturní příslušnost.

Chcete-li se o Átma krija józe dozvědět více, navštivte, prosím, její webové stránky
http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *