Zápovědi Boha Peruna

Perun

1.Ctěte své rodiče a setrvávejte v péči o ně, protože jakou vy projevíte péči o své rodiče, takovou projeví vaše děti o vás.

2.Pamatujte na všechny předky vašich Rodů a vaši potomci budou pamatovat na vás.

3.Ochraňujte staré a malé, otce a matky, syny a dcery, protože jsou to vaši Rodní, moudrost a květ vašich národů.

4.Pěstujte ve svých dětech lásku ke své zemi, aby se nenechali zmást divy zámořskými, ale aby sami dokázali vytvořit zázraky zázračnější a překrásnější pro slávu své země.

5.Nekonejte zázraky pro svoje blaho, ale tvořte zázraky pro blaho svého Rodu a Rodu nebeského.

6.Pomáhejte bližnímu v jeho bídě, protože až přijde bída k vám, pomůžou vám vaši bližní.

7.Tvořte dobrá díla pro slávu vašeho Rodu a vašich Předků a bude vám poskytnuta ochrana vašich Světlých Bohů

8.Pomáhejte všemi silami stavět Kapiště a Svatiniště, uchovávejte Moudrost Boží, Moudrost Prastarou

9.Umývejte si po práci ruce, protože kdo si ruce neumývá, ten ztrácí Boží Sílu

10.Očišťujte se ve vodách Irija, který teče ve Svaté Zemi, abyste umyli své bílé tělo a posvětili jej Boží silou

11.Posilujte na Zemi vaši Kon Nebeský, který vám dali Světlí Bohové Vaši

12.Ctěte, lidé, rusalské dny, dodržujte Boží svátky

13.Nezapomínejte na vaše Bohy, zapalujte pro slávu Bohů kadidla a líbezné vůně a získáte přízeň a milost Bohů vašich.

14.Neurážejte své sousedy a žijte s nimi v souladu

15.Neponižujte důstojnost druhých a nebude ponížena důstojnost vaše

16.Nezpůsobujte neštěstí lidem jiné víry, neboť Bůh-tvůrce je jediný nad všemi Zeměmi a nad všemi Světy

17.Neprodávejte zem svou za zlato a stříbro, jinak na sebe přivoláte prokletí a nebude vám odpuštěno po všechny dny

18.Chraňte svou zem a zvítězíte zbraní pravou nad všemi nepříteli Rasy

19.Braňte Rody Rassénů a Svatorusů před Cizozemskými nepřáteli, protože jdou do vaší země se zlým úmyslem a zbraní.

20.Nechvástejte se svou silou, když jdete do boje, ale chvalte ty, kteří z Bojového pole odcházejí

21.Uchovávejte v tajnosti Moudrost Boží a nedávejte Tajnou Moudrost jazyčníkům

22.Nepřesvědčujte ty, kteří vám nechtějí naslouchat a rozumět vašim slovům.

23.Chraňte Kapiště a Svatiliště před zneuctěním jazyčníky. Když neuchráníte Svatyně Svaté Rasy a Víru vašich Předků, navštíví vás roky hořkosti a neštěstí se strádáním.

24.Kdo odejde ze své země do ciziny hledat lehký život, ten je zrádce svého Rodu a nenajde odpuštění svého Rodu, protože se od něj odvrátí Bohové

25.Neradujte se z cizího neštěstí, protože kdo se z cizího neštěstí raduje, ten na sebe neštěstí přivolává.

26.Nemluvte špatně o těch, kteří vás milují a nesmějte se jim, ale odpovězte na lásku láskou a dostane se vám ochrany vašich Bohů. Milujte svého bližního, pokud je toho hoden.

27.Neberte si za ženy své sestry a své matky, jinak rozhněváte Bohy a zahubíte krev svého Rodu.

28.Neberte si ženy s černou kůží, jinak poskvrníte svůj dům a zahubíte svůj Rod. Berte si ženy s bílou kůží a dům svůj proslavíte a Rod svůj prodloužíte.

29.Ženy, nenoste mužský oděv, jinak ztratíte ženskost. Noste ženy to, co vám náleží.

30.Nenarušujte Rodinné Svazky Bohy posvěcené, protože půjdete proti Konu Boha Tvůrce Jediného a ztratíte své štěstí.

31.Nezabíjejte dítě v lůně matky, protože kdo zabije dítě v matčině lůně, přivolá na sebe hněv Boha Tvůrce Jediného

32.Milujte, ženy, své muže, protože oni jsou záštita a opora vaše a celého vašeho Rodu

33.Nepijte mnoho chmelového nápoje, poznejte míru v pití, protože kdo pije příliš mnoho chmelového nápoje, ztrácí stav lidský.

15-Perun_50

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *