Zápovědi Ramchata

 1. Navraťte se ke svým kořenům a otevřete si bránu do Božího Světa (Pravi).
 2. Nevstupujte do druhých Světů se svými pravidly, ale dodržujte pravidla těchto Světů.
 3. Dodržujte Kony Ramchy Velkého, buďte moudří a dokonalí.
 4. Nechoďte do Tmy, ale běžte za Světlem, protože ti, kteří jdou do Tmy, zhynou v bezčasovosti.
 5. Neposlouchejte ty, kteří nabádají ke Křivdám, ale následujte ty, kteří směřují k Pravdě.
 6. Neposlouchejte ty, kteří hovoří, že život je konečný, neboť nevědí, co hovoří.
 7. Neposlouchejte ty, kteří hovoří, že váš bližní je váš nepřítel.
 8. Choďte přes mnohé Světy, poznávejte je a zdokonalujte svého Ducha.
 9. Poznávejte Moudrost Boha Jediného (Roda) a získáte Světlo Boží na své pouti.
 10. Nedávejte Védy těm, kdo je obrací ve zlo a k kdo je používají k hubení všeho živého.
 11. Netvořte zápovědi a zákony lživé, které jdou proti Konům a Zápovědím Božím, protože sebe zahubíte a Potomky z Pouti svedete.
 12. Nesnažte se dostat do jiných Světů, abyste si je podmanili, neboť kdo s takovým úmyslem do jiného Světa jde, svůj Svět ztratit může.
 13. Nemyslete si, že další Země jsou bez života, život na nich je vámi neviděný, vašimi smysli nezachytitelný.
 14. Nezneužívejte Vajtmany a Vajtmary ke zlým účelům, abyste uchvátili jiné Světy, ale používejte je pro dobro a k poznávání jiných Světů. Tehdy získáte přátelství obyvatel těch Světů.
 15. Nebuďte agresivní vůči těm, kteří přicházejí k vám z jiných Světů, neboť jak se budete chovat vy, tak budou soudit o všech obyvatelích Světa vašeho.
 16. Neničte Svět váš a Přírodu jeho, protože sebe zahubíte a svůj Svět ztratíte.
 17. Ať žena neodvrhne svého prvního muže, protože zřekne se jí Rod Nebeský.
 18. Dcera narozená ve Svatém Létě ať se spojí svazkem rodinným s mužem svým jen ve Svatém Létě.
 19. Ať se muž ani prstem nedotkne jiné ženy, když jeho žena nosí pod svým srdcem jeho dítě.
 20. Nemějte jiné ženy, kromě své, a to vždy, mimo zlou hodinu, kdy Rod mužský hyne za obranu domova svého, za obranu Země své a Víry Své.
 21. Nepoužívejte Faš-ničitele (jaderné zbraně) proti Světu svému, neboť Svět svůj zahubíte a potomky Rodu svého ztratíte.
 22. Uchovávejte Paměť o všech Předcích Rodu svého a získáte přízeň Bohů a vašich Předků.
 23. Važte si Poutníků, poslů Boha Jediného (Roda), naslouchejte jejich Slovům a Moudrosti.
 24. Nežijte podle zákonů vymyšlených lidmi, aby vás zbavili Svobody, ale žijte podle Konů Boha Jediného.
 25. Nevyslovujte jméno Boží nadarmo, ale používejte jej jen o Velkých Svátcích.
 26. Ctěte si Bohů Nebeských a Otce a Matky své, protože oni vám dali Život. Otec a Matka vám dali Ducha a Tělo a Bohové vám dali Duši a Svědomí.
 27. Nehaňte ty, kteří opustili váš Svět, neboť o zemřelých mluvte jen dobře
 28. Nesuďte ty, kteří sešli z cesty Světla, ale nasměrujte je znovu na správnou cestu, neboť za činy své oni se zodpovídat budou před Svědomím a Rodem.
 29. Nestyďte se za to, co je vám dané podstatou vaší a Rodem Jediným, ale styďte se za nepoznání a nevědomost.
 30. Vzdávejte čest vašim Bohům a Tvůrci Jedinému a získáte mír a pokoj (klid) ve svém životě. Otevřou se pro vás Brány Mezisvěta.
 31. Budujte Chrámy ve všech Světech, poznávejte Moudrost Boží, neboť kdo Moudrost Boží nepozná, sebe ztratí.
 32. Svatě ctěte všechny svátky, které vám zanechali vaši Předkové, vneste do svého života radost a blahé činy na Slávu Bohů a Předků vašich.
 33. Dodržujte Zápovědi, které jsem vám dal, a budete mít Mou pomoc po všechny časy.