Archiv rubriky: Cizojazyčné písně a mantry

Šivam Šanta Midjam

G
Šivam Šanta Midjam
D                           G
Varam Loka Palam
Parabrahma Lingam
D                              G
Badže Panduringam

C
Šivam Šanta Midjam
G                           C
Varam Loka Palam
Parabrahma Lingam
G                               C
Badže Panduringam

Ty, který jsi nad klidem a mírem, ochránče celého světa, symbole nejvyšší transcendentální reality, k tobě, Bože Bílého Světla se utíkáme.
Přináší klid a mír a chrání celý svět

Kódanda

Ami            Emi
Kódanda Rama Pahi
Ami            Emi
Kódanda Rama
Ami      G
Patabi Rama Pahi
Ami      Emi
Patabi Rama

Ami              Emi
Hara Hara Ganga
Ami            Emi
Šiva Šiva Ganga
Ami          G
Šankara Ganga
Ami               Emi
Džaj Panduranga

Ramo, ochraňuj nás pomocí svého kouzelného luku Kondanda
Korunovaný Rámo na trůnu, ochraňuj mě
Ty který dokážeš mičit, konat zázraky, porážet zlo
Ty ze kterého pramení Ganga, ochránče Míru a Štěstí
Nechť zvítězí Bílé Světlo Boží
(mantra chrání a koná zázraky)

Óm Namó Nárájanaja

C                       F
Óm Namó Nárájanaja
C                           F
Namó Namó Nárájanaja
C                       G
Óm Namó Nárájanaja
F                    C
Namó Namahá

Narayana je Bůh Otec, Absolutní Bytí,
je ve všem, nachází se v každém stvoření i v každé živé části
a všechno a všichni jsou v něm.

Sat Čit Ánanda

Ami
Óm Sat Čit Ánanda Parabrahma

Purúšotama Paramátma
Dmi                     G
Šri Bhagavatí Sametha
Ami
Šri Bhagavaté Námaha
  G
Hari ÓM Tat Sat   Hari ÓM Tat Sat
           F          G               Ami
Hari ÓM Tat Sat  Hari ÓM Tat Sat

Ó Možská Sílo, Duchu všeho stvoření, Nejvyšší Byytosti,
Božská přítomnosti ztělesněná v každé žijící bytosti,
nejvyšší Duše manifestovaná jako Božská Matka a Božský Otec.
Skláním se před tebou v nejlubší úctě a pokoře.

Bhadža Nitaj Gór

Ami                                    C
Bhadža Nitaj Gór Radhešám
           G         Emi    Ami
Džapa Haré Krišna Hare Rám
                  C                G
Bhadža Nitaj Gór Radhešám
            Dmi      Emi   Ami
Džapa Haré Krišna Hare Rám

Sarasvatí Mahá Lakšmí

Ami
Sarasvatí Mahá Lakšmi
G   C
Durga Dévi Námaha
Dmi               Ami
Sarasvatí Mahá Lakšmi
               F       Emi   Ami
Durga Dévi Námaha

Sarasvati je Bohyně moudrosti, umění a učenosti.
Mahálakšmi je Bohyně hojnosti prosperity a štěstí.
Durga je bohyně ničitelka negativních vlastností.
Devi znamená Bohyně a Namaha je uctivá poklona

Góvinda Haré

G                   C       G            D
Góvinda Haré Gópala Haré
C                  G               D           G
He Prabhu Deena Dayala Hare
  D                       C            Emi
Góvinda Haré Gópala Haré
C                  G               D           G
He Prabhu Deena Dayala Hare

Nárájana

C                Ami
Nárájana Nárájana
F                               G
Džaja Góvinda Haré
C                     Ami
Nárájana Nárájana
F              G            C
Džaja Gópala Haré

Narayana je Bůh Otec, Abslolutní Bytí, Govinda a Gopala jsou další jména Krishny