Moudrost divoké husy

Letním domovem husy divoké jsou jezera lemovaná porostem rákosů v severských oblastech. Od srpna do listopadu létají husy divoké v pravidelných klínovitých útvarech na zimoviště do středomoří, aby se zase na jaře vrátily na svá severní hnízdiště. V naší zemi se zastavují na své cestě hlavně na rybnících v
oblastech jižních Čech a Moravy. Divoce žijící husy velké jsou velice ostražití ptáci, ke kterým není snadné se přiblížit. Odlétající hejno vede silný houser, ale i ten potřebuje čas od času vystřídat. Za vedoucím ptákem drží ostatní formaci klínu, která jim umožňuje co nejsnadnější let. Během studia těchto ptáků bylo zjištěno, že každý jedinec v této letce poskytuje svým máváním křídel vztlak pro následující ptáky za ním a vzhledem k této promyšlené letecké formaci zvyšuje tak celé hejno svou rychlost až o 71% ve srovnání s rychlostí, kterou by každý pták vyvíjel samostatně. Pakliže vypadne jedna husa z formace a pokusí se letět sama, okamžitě ucítí těžkost a odpor proudícího vzduchu a proto se raději ihned vrací do jejich formace. Divoké husy jsou inteligentní ptáci s jasnou dělbou úkolů. Je-li vedoucí houser unavený, zařadí se na konec letky, kde si může na nějaký čas odpočinout a je nahrazen jiným houserem v čele hejna. Husy, jenž jsou na konci letky, čas od času hlasitě kejhají a tím povzbuzují ty, které jsou před nimi a mají tendenci zpomalovat. Je-li jedna husa z hejna nemocná nebo zraněná a vypadne z formace, většinou ji následují dvě další husy, aby jí byli podporou a pomocí. Tyto společnice s ní zůstávají do té doby, dokud se neuzdraví nebo nezemře a teprve poté opět vyráží dál společně na cestu za svým hejnem. Jak se tito ptáci na své dlouhé cestě orientují? Podle různých vědeckých expedimentů je zřejmé, že se ptáci ve dne řídí sluncem a v noci hvězdami, nejčastěji Polárkou, která nehybně stojí na místě a ostatní hvězdy se otáčejí kolem ní. Když je však obloha pod mraky a slunce či hvězdy nejsou vidět, vnímají ptáci směr magnetických polí obklopujících Zemi a orientují se podle nich. Svou roli, jak se zdá, hraje i sluch. Různé objekty v krajině (např. moře, lesy, hory, města) jsou zdrojem charakteristických infrazvuků a táhnoucí ptáci tak mohou sluchem rozpoznat, co je zrovna pod nimi. Vnitřní ucho jim mimo to slouží jako výškoměr, jsou tak schopni zaznamenat nepatrnou změnu tlaku, která odpovídá výškovému
rozdílu až deseti metrů. Moudrost, jenž k nám takto přichází pozorováním uspořádání a jednání divokých hus, může být pro nás mocnou pomocí
i v našem přítomném slavianském životě. Co například můžeme zahlédnout? Ostražitost skupiny před nepřáteli je vždy na místě. Pouze ten, kdo je duchovně, morálně a fyzicky silný, může vést ostatní. Je-li oslaben, ustoupí do pozadí a je nahrazen tím, kdo je schopen ho nahradit. Uspořádání podobné klínu je pro celek schopno zajistit zrychlení ve společném postupu a to mnohonásobně oproti jednotlivci, který když vystoupí z takovéto skupiny, třebas s dobrým úmyslem
postupovat samostatně, pocítí tlak okolního prostředí, který ho zbrzdí. Kejhání hus, jež jsou vzadu, je vnímáno skupinou jen jako povzbuzení pro ty, co mají tendenci zpomalovat ve svém pohybu vpřed. Onemocní-li někdo ze skupiny nebo je obrazně zraněn životní událostí, neměl by se cítit osaměle či zapomenut, ale měl by být pravidelně povzbuzován a to do té doby, dokud se neuzdraví, aby se mohl opět přidat ke skupině a postupovat společně ve společném putování. Praktickou moudrost, jež můžeme pozorovat například v chování u divokých hus je jen jedním střípkem z celé skryté mozajky velké moudrosti Matky přírody, jež se projevuje na Midgard-Zemi. A ta je pak zase jen zlomečkem moudrosti obsažené v celém vesmíru. Základy moudrosti ukryté v přírodě stojí na vyrovnaných pravidlech a uspořádání vesmíru a proto je tento vzájemně provázaný systém tak blízký všem těm, kteří ho objevují a rozhodli se prostudovat tuto cestu a začlenit ji do svých praktických životů. Tím, jak se v nás probouzí víc a více naše rodová paměť, tak k nám začínají přicházet obrazy a vědomosti mnohem hlubší podstaty, aby nám osvětlily naši cestu. Ale jako základ můžeme použít například univerzální moudrost divokých hus. Dál a efektivněji jsme schopni se dostat pouze společně, ne jako jednotlivci. Síla těch co se staví do čela aby nás vedli ve společné cestě se neprojevuje pouze ve vědomé moudrosti nebo fyzické síle, ale mají schopnost vidět skupinu i z jiných pozic než je ta ve předu. Na takové jedince je vždy pohlíženo s úctou všech. V tomto světě se musíme orientovat za pomoci všech nám dostupných smyslů, které rozvíjíme, abychom nezabloudili na své cestě. Mocné energie našich předků-Bohů k nám promlouvají mnoha obrazy tím více, jak se den Svaroga probouzí a je jen na našem rozhodnutí, jakým tempem a způsobem je budeme postupně objevovat a zhodnocovat v našem společném praktickém životě na této Midgard-Zemi. Cestou Slaviana není získat veškerou moudrost JAV světa, ale správné pochopení tvořivých principů, na nichž je postaveno veškeré stvoření vesmíru. To nám pomůže rozšířit naše společné vědomí, které nás posune na cestě k vyššímu způsobu bytí ve světle našich předků – Bohů.
Zdeslav

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *